• Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai ngày 10/10/2022
  • Thời hạn nhận lệnh giao dịch cho ngày giao dịch đầu tiên: trước 14h45 ngày Thứ Sáu 07/10/2022
  • Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) (đã bao gồm giá dịch vụ phát hành)
  • Tần suất giao dịch: Hằng ngày, vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu

Thông tin chi tiết xem tại đây

Powered by Froala Editor