1.Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty Phát điện 3

 • Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
 • Điện thoại: (0254) 387 6927 Fax: (0254) 387 6930

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng.

3.Vốn điều lệ sau cổ phần hóa: 20.809.000.000.000 đồng tương đương với 2.080.900.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần EVN nắm giữ: 1.061.300.000 cổ phần(51% vốn điều lệ)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 3.424.100 cổ phần (0,1645% vốn điều lệ)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 267.051.900 cổ phần(12,8355% vốn điều lệ)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 749.124.000 cổ phần(36,00% vốn điều lệ)

4.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

5.Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

 • Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
 • Có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế;
 • Ưu tiên Nhà đầu tư là các tổ chức hoặc liên danh có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc kỹ thuật công nghệ liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năng (quản lý, vận hành nhà máy điện, cung cấp than, cung cấp nhiên liệu LNG, bảo trì, bảo dưỡng, EPC, OEM, …) hoặc nhà đầu tư có năng lực thu xếp tài chính, có khả năng hỗ trợ EVNGENCO3 thu xếp vốn đầu tư các dự án điện trong tương lai;
 • Ưu tiên nhà đầu tư có Phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hoá trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu. -Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa về những nội dung sau:
  • Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh điện năng và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất ba (03) năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.
  • Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp. + Các nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế.
  • Nhà nước có quyền định đoạt đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký.

6.Nguyên tắc tổ chức bán cổ phần và giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

 • Quy trình bán: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa (Quy trình bán cho nhà đầu tư chiến lược trong Phụ lục số 3 kèm theo);
 • Số lượng nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần: tối đa không quá 3 nhà đầu tư
 • Phương thức bán: Đấu giá hoặc thỏa thuận;
 • Tổng số cổ phần chào bán: 749.124.000 cổ phần (36,00% vốn điều lệ)
 • Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cho NĐTCL: toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.
 • Giá bán: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Cụ thể, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng (IPO dự kiến được tiến hành vào ngày 9/2/2018).
 • Tỷ lệ đặt cọc mua cổ phần: 20% giá trị cổ phần đặt mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7.Thời gian, địa điểm các nhà đầu tư gửi Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư gửi Công văn đăng ký (ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua) kèm Hồ sơ chứng minh năng lực và các cam kết và nghĩa vụ tuân thủ (Như quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông báo này) theo thời gian và địa điểm như sau:

7.1. Thời gian nộp:

Từ 13h30 ngày 05/01/2018 đến 11h30 ngày 15/01/2018 (Giờ Việt Nam).

7.2. Địa điểm nộp:

 • Ban Quản lý đầu tư vốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Địa chỉ: 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 04 66946290
 • (Liên hệ: Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn - Số điện thoại: 0966 570 579 - Email: khoacd@evn.com.vn; Bà Nguyễn Minh Hiếu – Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn - Số điện thoại: 0912 242 268 - Email: hieunm@evn.com.vn).

8.Các nội dung khác:

 • EVN tổ chức gặp mặt nhà đầu tư để cung cấp thêm thông tin về EVNGENCO3 vào lúc 8h30 ngày 9/1/2018 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đề nghị Nhà đầu tư quan tâm liên hệ bằng văn bản để EVN sắp xếp lịch làm việc.
 • EVN/EVNGENCO3 sẽ ký Hợp đồng bảo mật với các nhà đầu tư về việc cung cấp các thông tin về EVNGENCO3 cho các nhà đầu tư trước ngày 9/1/2018
 • Trong trường hợp bán theo phương thức thỏa thuận: Nhà đầu tư cần đặt cọc theo quy định tại mục 6 Thông báo này chậm nhất 16h00 ngày 16/1/2018 (Giờ Việt Nam).
 • Trong trường hợp bán theo phương thức đấu giá: Nhà đầu tư đặt cọc theo quy định tại mục 6 Thông báo này, dự kiến chậm nhất 16h00 ngày 13/2/2018 (Giờ Việt Nam).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.


Tài liệu đính kèm:
3-Thu moi CĐCL_EVNGENCO 3_Eng
4-Thu moi CĐCL_EVNGENCO 3_Vie
5-Don dang ky NDTCL - GENCO 3 - Eng
6-Don dang ky NDTCL - GENCO 3 - Vie
9-Thong tin tom tat NDT Chien luoc _ Genco 3_Viedoc
10-Thong tin tom tat NDT Chien luoc _ Genco 3_Eng
11-Dia chi lien he NDTCL cua Genco3