1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
  • Địa chỉ: Số 41 Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
  • Ngành nghề kinh doanh: Quét dọn, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, thoát nước công cộng, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng; Thực hiện công tác vệ sinh đô thị, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; ....
  • Vốn điều lệ: 35.700.000.000 đồng, tương đương 3.570.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.337.600 cổ phần, chiếm 37,47% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.337.600 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 26/11/2018 - 12/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 18/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 20/12/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 21/12/2018 - 29/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/12/2018 - 27/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Đô thị Bạc Liêu  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - Ban CBTT.PDF
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - BCTC Kiem toan 31.05.2017.PDF
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - BCTC NAM 2016.PDF
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - MAUDON.docx
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - QD 731 PHE DUYET PA.PDF
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - QD27 thanh lap trung tam.pdf
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU - QUYCHE DG final.pdf
20181122_20181122 - DO THI BAC LIEU- KH20 CHUYEN DOI DVSN TINH BAC LIEU.PDF
20181122_20181122 - SACH BAC LIEU - 1357 TTg-DMDN.pdf
20181123_20181122 - DO THI BAC LIEU - BCTC NAM 2015.PDF
20181123_20181122 - DO THI BAC LIEU - DU THAO DIEU LE.PDF
20181123_20181122 - DO THI BAC LIEU - BCTC NAM 2017.PDF
20181123_20181122 - DO THI BAC LIEU - PA CPH..pdf
20181123_20181122 - DO THI BAC LIEU -TB BAN DAU GIA.pdf