1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO
  • Địa chỉ: Lô H.08, Đường số 1, Khu Công nghiệp Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất máy biến thế, thiết bị phân phối và điều khiển điện, motơ, máy phát, dây cáp, sợi cáp quang học, dây, cáp điện và điện tử khác; …
  • Vốn điều lệ: 115.500.000.000 đồng, tương đương 11.550.000 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 4.849.000 cổ phần, chiếm 41,98 % vốn điều lệ 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.020 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.849.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 19/10/2018 - 29/10/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 02/11/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 06/11/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 07/11/2018 - 13/11/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/11/2018 - 13/11/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Vinasino <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20181017_20181017 - VINASINO - Bao cao kiem toan 2016.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - Bao cao kiem toan 2017.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - BCTC da duoc kiem toan - 6T2018.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - Giay CNDKKD Vinasino.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - CBTT final.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - MAUDON.docx
20181017_20181017 - VINASINO - QD 3319 EVN vv phe duyet PA thoai von.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - NQ 408 EVN thoai von Vinasino.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - NQ 40 thoai von 2017-2020 EVN.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - Quy che DG.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - TB BAN DAU GIA.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - Xac nhan SHCP.pdf
20181017_20181017 - VINASINO - Dieu le CTCP.pdf