Vietcap xin trân trọng thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 17.11.2023 theo thông tin chi tiết như sau: 

♻️ Mức lãi suất mới áp dụng đối với các hợp đồng cho vay hoạt động giao dịch chứng khoán (Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) là 0.03425%/ ngày, tương đương 12.5%/ năm.

♻️ Mức lãi suất không kỳ hạn áp dụng đối với các khách hàng có số dư tiền gửi trong tài khoản chứng khoán tại Vietcap là 0.3%/ năm. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 17.11.2023 cho đến khi có thông báo mới.

Powered by Froala Editor