Vietcap trân trọng thông báo thay đổi lãi suất từ ngày 04.10.2022 thông tin chi tiết như sau:

  • Mức lãi suất mới áp dụng đối với các hợp đồng cho vay hoạt động giao dịch chứng khoán (Giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán) là 0.037%/ ngày
  • Mức lãi suất không kỳ hạn mới áp dụng đối với các khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Vietcap là 0.2%/ năm.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 04.10.2022 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng

Powered by Froala Editor