Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của Vietcap trong thời gian qua.

Vietcap trân trọng thông báo thay đổi lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ T+14 từ ngày 12.10.2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng

Mức lãi suất áp dụng

Bắt đầu từ và bao gồm Ngày Giải Ngân cho đến và bao gồm ngày T+7

7.5%/năm

Bắt đầu từ và bao gồm ngày T+8  cho đến và bao gồm ngày T+14

16.5%/năm

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 12.10.2022  cho đến khi có thông báo mới.

Vietcap - Đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán T+14 tại Vietcap

Trân trọng

Powered by Froala Editor