Căn cứ Công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06/12/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc thanh toán, xử lý tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cạnh tranh cổ phiếu do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) nắm giữ;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/11/2017 của Hội đồng thành viên SCIC phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (“Vinaconex”);

Căn cứ Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex được SCIC ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-ĐTKDV ngày 27/11/2017 (“Quy chế”);

SCIC xin trân trọng thông báo sửa đổi nội dung quy định tại Khoản 12.4, Khoản 12.5 và Khoản 12.6 thuộc Điều 12 của Quy chế về phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư trúng giá như sau:

 • Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2017 đến 15h00’ ngày 15/12/2017.
 • Số tiền thanh toán: Được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá của nhà đầu tư theo kết quả chào bán cạnh tranh trừ đi tiền đặt cọc.
 • Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
  • Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH
  • Số Tài khoản: 142000000098
  • Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội
  • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua … cổ phần của SCIC tại VCG".
 • Sau khi nhận đủ 100% tổng số tiền thanh toán mua cổ phần trúng giá của nhà đầu tư theo kết quả chào bán cạnh tranh (bao gồm cả Tiền đặt cọc), căn cứ quy định hiện hành, Nhà đầu tư trúng giá phối hợp với SCIC để thực hiện thủ tục chuyển khoản chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thông báo này là một bộ phận không tách rời của Quy chế.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:
Cong van 8233.UBCK-QLCB
Cv 2489
Hop dong chuyen nhuong
Huong dan nha dau tu