Chúng tôi xin thông báo tới quý khách hàng biểu phí của BIDV áp dụng cho dịch vụ này như sau (Phí đã bao gồm VAT 10%)

 
PHÍ CHI HỘ (Áp dụng khi khách hàng thực hiện chuyển tiền đi từ tài khoản Vietcap )
 
-Phí chuyển tiền đi các CN BIDV trong TP HCM: Miễn phí
-Phí chuyển tiền đi các CN BIDV ngoài TP HCM:  0.011%/ số tiền
( Tối thiểu: 11.000VND, tối đa: 550.000VND )
 
-Phí chuyển tiền đi Ngân Hàng ngoài hệ thống BIDV:
·Số tiền dưới 500 triệu VND:        11.000VND/món
·Số tiền từ 500 triệu trở lên VND: 0.055%* số tiền chuyển 
( Tối thiểu: 22.000VND, tối đa: 550.000VND )
 
Xin quý khách hàng lưu ý biểu phí này để lựa chọn kênh chuyển tiền tiết kiệm và hiệu quả nhất.
 
Trân trọng ,