1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

3. Điện thoại: +84650 384 2255 – 384 2277 Fax: +84 650 384 1838

4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

5. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một;
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 • Mã cổ phiếu: TDM;
 • Mệnh giá: 10.000 đồng;
 • Số lượng đăng ký chào bán: 30.259.482 cổ phiếu;
 • Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:87.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 302.594.820.000 đồng.

7. Mục đích huy động vốn: Trả nợ vay cổ đông và Bổ sung vốn để thực hiện dự án Bàu Bàng.

8. Giá chào bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.

10. Thời hạn nhận đăng ký mua:

 • Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2017;
 • Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 29/06/2017 – 18/07/2017.

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 • Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua thông qua thành viên lưu ký chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua tại trụ sở chính Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một, Số 13 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 • Địa điểm công bố bản cáo bạch:
  • Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một
   • Địa chỉ: Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
   • Điện thoại: +84650 384 2255 – 384 2277
   • Website: www.tdmwater.vn
  • Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt
   • Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
   • Điện thoại: +848 23914 3588
   • Website: www.vcsc.com.vn

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một
 • Số tài khoản: 21213939007
 • Mở tại: Ngân hàng TM Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bình Dương

Tài liệu đính kèm:
1 Giay DKKD
2 dieu le moi
3.1 BCTC KIEM TOAN 2015
3.2 BCTC KIEM TOAN 2016
3.3 Bao cao tai chinh quy I-2017
4 NQ08 DHCD
5 NQ27-DHDCD
6 NQ14-HDQT
7 NQ09 HDQT
8 NQ10-HDQT
9 4227 UBND KTN
10 1599 QD CTN.MT
11 212 TLDTPH QLN
12 BC SDV DOT TANG VDL 300 LEN 347 TY
13 GCN CHAO BAN CO PHIEU
14_TB PHAT HANH
15 TDM_Ban Cao bach_final