1.. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Số điện thoại: (84-24) 3761 6688

4. Số Fax: (84-24) 3772 8668

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
 • Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Số lượng đăng ký chào bán: 7.244.987 cổ phiếu
 • Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông

7. Khối lượng vốn cần huy động: 130.409.766.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, bẩy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).

8. Mục đích huy động vốn: Đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Logistics ASG và đầu tư dự án Khu dịch vụ logistics tại Bắc Ninh – Giai đoạn 2.

9. Giá bán ra công chúng: 18.000 (Mười tám nghìn) đồng/cổ phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 13/02/2020

12. Thời hạn nhận đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua: 

 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 13/03/2020.
 • Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2020 đến ngày 16/03/2020.

13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua:

 • Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Các thành viên lưu ký. 
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và nhận hướng dẫn nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (địa chỉ như trên).

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch và tài liệu có liên quan:

 • Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (địa chỉ như trên). Website: www.asg.net.vn.
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Website: www.vcsc.com.vn. Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
 • Số tài khoản phong tỏa : 151772668
 • Mở tại : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hội sở

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán
3. Bản cáo bạch
4. BCTC riêng kiểm toán năm 2017
5. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017
6. BCTC riêng kiểm toán năm 2018
7. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018
8. BCTC riêng Quý III năm 2019
9. BCTC hợp nhất Quý III năm 2019