Thông tin chi tiết về các chứng quyền, xem tại đây:

Thông tin tóm tắt về các chứng quyền đang chào bán:

  • Thời hạn: 6 tháng
  • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10,000 chứng quyền
  • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: 8h30 ngày 09/08/2021 – 15h ngày 10/08/2021
  • Khối lượng phát hành: 1,000,000 chứng quyền
  • Tên tài khoản nhận tiền mua: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – Mở tại: BIDV – chi nhánh NKKN
 STTMã chứng khoán cơ sởGiá thực hiện (đồng)Giá phát hành (đồng)Tỷ lệ chuyển đổiTK nộp tiền
 1 KDH 49,000 2,5001:1119.10.0004.66244

 2

 MBB

 36,000 2,500

1:1

119.10.0004.66253
 3 MWG 170,000 4,000 5:1119.10.0004.66271

 4

 PNJ

 110,000 2,500

 5:1

119.10.0004.91282

 5

 VHM 130,000 2,500

5:1

119.10.0004.91307

Đăng ký mua chứng quyền: thực hiện 1 trong 2 cách như sau:

  1. Ðăng ký trên Vpro.
  2. Ðăng ký trực tiếp với nhân viên môi giới hoặc nhân viên dịch vụ khách hàng.(Do tình hình dịch bệnh khách không thể tới công ty để ký form nên Vietcap sẽ chấp nhận hồ sơ qua email)
  • Khách hàng tải form đăng ký như file đính kèm ( Lưu ý mỗi mã chứng quyền dùng 1 Form khác nhau)
  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin, sau đó dùng email đã đăng ký với Vietcap để gửi form đăng ký và hình chụp thông tin chuyển tiền thành công gửi về email của nhân viên dịch vụ khách hàng: ngan.truong@vcsc.com.vn và vy.nguyenthuy@vcsc.com.vn

Nộp tiền:
Khách hàng sẽ nộp tiền vào tài khoản tiền tương ứng với từng chứng quyền. Nội dung nộp tiền như sau:

  • <Tên khách hàng> <Số tài khoản chứng khoán> đăng ký mua <số lượng chứng quyền> <tên chứng quyền>

Lưu ý: Với các khách hàng đã đăng ký Mua nhưng thời gian chuyển tiền sau 15h ngày 10/08/2021 thì được xem như không hợp lệ theo qui định của UBCK NN

Tài liệu đính kèm:
 CW KDH - Form dang ky mua
 CW MBB - Form dang ky mua
 CW MWG - Form dang ky mua
 CW VHM - Form dang ky mua
 CW PNJ - Form dang ky mua
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Froala Editor