Thông tin chi tiết về các chứng quyền, xem tại đây:

Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A2

Chứng quyền STB/VCSC/M/Au/T/A1

Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2

Thông tin tóm tắt về các chứng quyền đang chào bán: 

 • Thời hạn: 6 tháng
 • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10,000 chứng quyền
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ 8h30 ngày 26/08/2021 đến 15h00 ngày 27/08/2021
 • Khối lượng phát hành: 2,000,000  chứng quyền
 • Tên tài khoản nhận tiền mua: Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – Mở tại: BIDV – chi nhánh NKKN
STT
Mã chứng khoán cơ sở
Giá thực hiện (đổng)
Giá phát hành (đồng)
Tỷ lệ chuyển đổi
TK nộp tiền
1
HPG
55,000
4,000
1:1
119.10.0003.69732
2
STB
30,000
4,000
1:1
119.10.0004.66253
3
VNM
100,000
4,000
5:1
119.10.0004.66262

Đăng ký mua chứng quyền: thực hiện 1 trong 2 cách như sau:

 1. Ðăng ký trên Vpro. 
 2. Ðăng ký trực tiếp với nhân viên môi giới hoặc nhân viên dịch vụ khách hàng. 

(Do tình hình dịch bệnh khách không thể tới công ty để ký form nên Vietcap sẽ chấp nhận hồ sơ qua email)

 • Khách hàng tải form đăng ký (Lưu ý mỗi mã chứng quyền dùng một form khác nhau)
 • Khách hàng điền đầy đủ thông tin, sau đó gửi email form đăng ký và hình chụp thông tin chuyển tiền thành công gửi về email: cw@vcsc.com.vn

Nộp tiền:

 Khách hàng sẽ nộp tiền vào tài khoản tiền tương ứng với từng chứng quyền. Nội dung nộp tiền như sau:

<Tên khách hàng> <Số tài khoản chứng khoán> đăng ký mua <số lượng chứng quyền> <mã chứng quyền>

Lưu ý:  

 • Khách hàng cần có tài khoản tại Vietcap khi đăng ký mua chứng quyền.
 • Với các khách hàng đã đăng ký Mua nhưng thời gian chuyển tiền sau 15h ngày 27/08/2021 thì được xem như không hợp lệ theo qui định của UBCK NN.
 • Thời gian hoàn tiền mua chứng quyền (khách hàng nộp tiền sai tài khoản, & hoàn tiền sau phân phối): Vietcap sẽ hoàn tiền vào tài khoản chứng khoán của khách hàng tại Vietcap trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày kết thúc đợt chào bán.
 • Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký mua chứng quyền, khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại  028-39143588 ext 310/326/205/408.

CHPG2109 - Form dang ky mua.docx

CSTB2105 - Form dang ky mua.docx

CVNM2106 - Form dang ky mua.docx

Powered by Froala Editor