1. Tên tổ chức niêm yết:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII

 • Tên tiếng Anh:CII ENGINEERING AND CONSTRUCTION JSC
 • Trụ sở chính: 185 Hoa Lan, P. 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại:(84 8) 3512 2712  
 • Giấy chứng nhận ĐKDN:Số 0304200346, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

2.Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh

 • Vốn điều lệ:415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)
 • Ngành nghề kinh doanh chính:Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ công trình giao thông theo hình thức hợp đồng (B.O.T)

3. Cổ phiếu đăng ký niêm yết

 • Tên cổ phiếu:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
 • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán:CEE 
 • Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 41.500.000 cổ phiếu (Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
 • Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết: 415.000.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm tỷ đồng)  
 • Ngày giao dịch lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 15/05/2017
 • Bản cáo bạch niêm yết và tài liệu bổ sung được cung cấp tại các website: www.ciiec.com.vn, www.hsx.vn

4. Thủ tục lưu ký cổ phiếu

Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu trước khi giao dịch tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc tại tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84 8) 3914 3588)

Khi thực hiện lưu ký, cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:
Bản cáo bạch
BCTC hợp nhất 2015
BCTC hợp nhất 2016
BCTC hợp nhất Q1.2017
BCTC Riêng 2015
BCTC Riêng 2016
BCTC Riêng Q1.2017
Giải trình chênh lệch BCTC Q1.2017
Điều lệ công ty
Giấy đăng ký kinh doanh