Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp lễ Quốc khánh năm 2023

Căn cứ công văn số 8235/UBCK-PTTT của UBCKNN về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:


Powered by Froala Editor