- Căn cứ Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp VISSAN tại thời điểm 31/12/2015 số 6993/QĐ-UBND ngày 23/12/2015;
- Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thành công ty cổ phần số 7179/QĐ-UBND ngày 31/12/2015;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty, cụ thể như sau:

A. Số lượng nhà đầu tư chiến lược và quy mô chào bán cổ phần

 • Số lượng nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần: tối đa không quá 3 nhà đầu tư
 • Tổng quy mô cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược là 11.328.002 cổ phần, tương đương 14% vốn điều lệ.


B. Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược

 1. Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (Bản chính) (Mẫu đính kèm)
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao hợp lệ)
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán 2012, 2013, 2014 và 09/2015 (Bản chính hoặc sao y hợp lệ)
 4. Hồ sơ giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
 5. Cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc người đại diện theo pháp luật về việc không chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm và cam kết khác theo Khoản 4 và 5 Mục B Thư mời. (Bản chính)
 6. Phương án phát triển và kế hoạch hỗ trợ Vissan sau cổ phần hóa.


C. Thời gian nộp hồ sơ và địa chỉ liên hệ:

 • Thời gian: Từ 09:00 ngày 11/01/2016 đến 16h ngày 05/02/2016 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký:
  • Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)
  • Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
  • Điện thoại: 08.3553 3999 Fax: 08.3553 3939
  • Người liên hệ:

 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ông Văn Đức Mười Tổng Giám đốc 0903 825 098
2 Ông Trần Tấn An Phó Tổng Giám đốc 0908 121 950
3 Bà Lâm Thị Ngọc Sương Phó Tổng Giám đốc 0903 357 269


(Thư mời và tài liệu khác được đính kèm theo Thông báo này)

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN /
TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TRƯỞNG BAN
LÊ TÙNGCác tài tiệu đính kèm, bao gồm
1. Thông báo mời thầu
2. Thư mời thầu
3. Thư đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược