Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai. Tuy nhiên đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h ngày 10/6/2017) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 8 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-PTGĐ. Vietcap ngày 22/5/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, cuộc đấu giá đã không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai vào ngày 20/06/2017.