Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Bia Nước giải khát Cần Thơ vào ngày 5/4/2016. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 31/3/2016) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Bia Nước giải khát Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 92/2016/CV-TV. Vietcap ngày 2/3/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Bia Nước giải khát Cần Thơ vào ngày 5/4/2016.