Căn cứ Công bố của HNX về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trân trọng thông báo:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TCT Đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc (SCIC)

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: TCT Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

3. Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

4. Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 254.901.153 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT Trong đó:

  • Tổ chức trong nước: 2 NĐT
  • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT
  • Cá nhân trong nước: 1 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 764.703.459 cổ phần Trong đó:

  • Tổ chức trong nước: 509.802.306 CP
  • Tổ chức nước ngoài: 0 CP
  • Cá nhân trong nước: 254.901.153 CP
  • Cá nhân nước ngoài: 0 CP

8. Mức giá tối thiểu đặt mua hợp lệ tại cuộc đấu giá: 21.300 đồng/ cổ phần

9. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 40 phút ngày 22/11/2018

Trân trọng