Vietcap xin thông báo hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán Vietcap cung cấp thêm loại lệnh mua bán mới chi tiết như sau:

1.Tên gọi: Lệnh dừng.

2.Mô tả: 

  • Lệnh dừng được sử dụng để đặt lệnh bán chốt lời, cắt lỗ hoặc đặt lệnh chờ mua tại 1 mức giá giới hạn xác định trong tương lai.
  • Thời hạn hiệu lực: Lệnh dừng có thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hiệu lực, ngày hiệu lực phải là ngày làm việc kế tiếp trở đi.
  • Trong thời hạn hiệu lực, trước giờ giao dịch mỗi ngày hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ về giá đặt, khối lượng chứng khoán hoặc sức mua. Nếu tất cả hợp lệ, lệnh dừng sẽ được đẩy vào sàn. Quá trình này lặp lại hàng ngày cho đến khi thõa một trong những điều kiện sau lệnh dừng sẽ hết hiệu lực:
    • Lệnh khớp hết.
    • Khách hàng hủy, sửa lệnh.
    • Hết thời hạn hiệu lực.


3.Hướng dẫn đặt lệnh:

Đặt lệnh: lệnh dừng được tích hợp vào Màn hình mua bán. Click chọn Lệnh dừng, chọn ngày đặt và nhập thông tin lệnh như hình bên dướiHủy lệnh: chọn tab Hủy, chọn Lệnh dừng muốn hủy, click nút Hủy như hình bên dướiMọi thắc mắc, vui lòng liên hệ theo số điện thoại (84-8) 3821 6636 (TP.HCM); (84-4) 6262 6999 (Hà Nội).

Trân trọng,