Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt mức giá bán cố phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), SCIC thông báo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh 3,33% vốn điều lệ Vinamilk là: 150.000 đồng/ 1 cổ phần (bằng chữ một trăm năm mươi nghìn đồng một cổ phần).

Giá Đặt Mua của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không thấp hơn Giá Khởi Điểm và Giá Sàn của cổ phiếu VNM tại ngày chào bán (10/11/2017).

Đính kèm Quyết định số 94/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2017