1. Gia hạn thời gian bán Hồ sơ đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược:

 • Thời gian bán Hồ sơ đăng ký theo Thông báo mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược ngày 17/11/2015 là: từ 09h00 ngày 18/11/2015 đến 16h00 ngày 23/11/2015 (trong giờ hành chính).
  • Nay gia hạn thời gian bán Hồ sơ đăng ký đến 16h00 ngày 26/11/2015 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán Hồ sơ đăng ký:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.6262 6999 Fax: 04. 6278 2688
 • Hồ sơ bán gồm : Thư mời nhà đầu tư chiến lược, Đơn đăng ký tham gia.
 • Giá bán 01 bộ Hồ sơ đăng ký: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).


2. Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược:

 • Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký theo Thông báo mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược ngày 17/11/2015 là từ 10h00 ngày 18/11/2015 đến 16h00 ngày 24/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Nay gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đăng ký đến 15h00 ngày 27/11/2015 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.6262 6999 Fax: 04. 6278 2688


3. Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư sẽ được mở công khai vào 15h15 ngày 27/11/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội, Tầng 6, Tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội theo số điện thoại 04.6262 6999.

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sẽ thực hiện lựa chọn và gửi thông báo đến Quý Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư và kính mời Quý nhà đầu tư tham dự Lễ mở Hồ sơ đăng ký vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng !