Theo như Mục 1.5 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của SOWATCO tại ngày 30/06/2015 như sau:

 STT  Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu
 1  Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  44.675.400  66,58%
 2  Cube Securities Limited  87 Mary Street, George Town, Grand Cayman  20.000.000  29,81%
 
 Tổng cộng
 
 64.675.400  96,39%

Tuy nhiên, do sơ suất trong việc cập nhật danh sách cổ đông nên đã chưa cập nhật việc việc thoái vốn của cổ đông Cube Securities Limited. Nên đến thời điểm hiện tại Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của SOWATCO như sau:
STT Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ sỡ hữu
 1  Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)  Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội  44.675.400  66,58%
 2  Lưu Tiến Ngọc  B308 – 310 Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội  10.000.000  14,9%
 3 Lê Quỳnh Anh   B308 – 310 Tầng 3, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội  10.000.000  14,9%
 
 Tổng cộng
 
 64.675.400  96,38%

Trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư.