1. Điều chỉnh Mục 13.2 Nộp Phiếu tham dự đấu giá trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần Thơ như sau:

 • “13.2 Nộp Phiếu tham dự đấu giá
  • Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  • Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm bán đấu giá Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong trước 13h30 ngày 05/04/2016.

2. Điều chỉnh Mục 1 Phần VI Những thông tin cơ bản về cổ phiếu được đấu giá trong Bản Công bố thông tin đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Bia – Nước giải khát Cần Thơ như sau:

 • “Nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Nộp trực tiếp tại địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP Chứng khoán Bản Việt
  • Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex – Tài nguyên, Tầng 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
  • Bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phòng trước 13h30 ngày 05/04/2016.”

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Tài liệu đín kèm:
Thông báo