Vietcap thông báo đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex như sau:

   1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức chào bán: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 • Tên cổ phiếu được chào bán: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 • Địa chỉ: Tầng 16, 23 và 24, Toà nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng.
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng.
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu. 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
   

      2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá    

     3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

 •     Tài khoản số:  1191 0000 107260
 •      Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 
 •      Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
 •      Nội dung: Nộp cọc đấu giá PG Bank <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20230307_20230307 - PGB - Ban cao bach.pdf

20230307_20230307 - PGB - BCTC kiem toan nam 2020.pdf

20230307_20230307 - PGB - BCTC kiem toan nam 2021.pdf

20230307_20230307 - PGB - BCTC tu lap nam 2022.pdf

20230307_20230307 - PGB - CV 95A ve xac nhan so huu cp cua PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 - PGB - CV4555.UBCK ve xac nhan ty le SHNN.pdf

20230307_20230307 - PGB - Dieu le PGB.pdf

20230307_20230307 - PGB - Dieu le PLX.pdf

20230307_20230307 - PGB - Giay chung nhan so 37.GCN-UBCK.pdf

20230307_20230307 - PGB - Giay DKKK lan thu 13 PLX.pdf

20230307_20230307 - PGB - Giay DKKK lan thu 20 cua PGB.pdf

20230307_20230307 - PGB - Mau don dang ky.docx

20230307_20230307 - PGB - NQ21 thong qua phuong an chuyen nhuong von PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 - PGB - NQ22 ve thong qua phuong an dambao ty le SHNN.pdf

20230307_20230307 - PGB - NQ23 ve thong qua ho so chao ban cua PLX tai PGB.pdf

20230307_20230307 - PGB - QD103 ve ban hanh Quy che ban dau gia.pdf

20230307_20230307 - PGB - Tbao ban dau gia.pdf

20230307_20230307 - PGB - VB208 cua NHNN ve chuyen nhuong co dong lon tai PGB.pdf

Powered by Froala Editor