1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú

 • Địa chỉ : Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
 • Điện thoại : 0623867484 Fax: 0623869112

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, Kinh doanh vận chuyển khách tham quan, du lịch bằng cáp treo.

3. Vốn điều lệ công ty : 37.530.900.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ năm trăm ba mươi triệu chín trăm nghìn đồng)

4. Số lượng cổ phần đấu giá : Bán đấu giá công khai theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú: 576.900 cổ phần

5. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ban hành

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá
 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 25.000 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng - Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 576.900 cổ phần
 • Bước khối lượng : 100 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
 • Thời gian : Bắt đầu 9h00 ngày 20/11/2015 đến 16h00 ngày 09/12/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Nộp phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: Trước 16h00 ngày 16/12/2015.
 • Tại nơi tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú ngay tại buổi lễ đấu giá ngày 18/12/2015.

10. Tổ chức đấu giá
 • Thời gian : 14h00 ngày 18/12/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú – Địa chỉ: Thôn Nam Thành, Thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Bắt đầu từ ngày 18/12/2015 đến 16h00 ngày 31/12/2015

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 22/12/2015 đến ngày 31/12/2015

Quy chế đấu giá
Bản công bố thông tin
Phụ lục quy chế