1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

 • Địa chỉ : Số 40 đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại : 0313.847054 Fax: 0313.848534


2. Ngành nghề kinh doanh chính : Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ...

3. Vốn điều lệ công ty : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

4. Điều kiện tham dự đấu giá : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

5. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 15.300 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá : 30.000 cổ phần
 • Mức giá : 1
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần, áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
 • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là tổng số lượng cổ phần chào bán, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài


7. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc:

 • Thời gian đăng ký : Từ 08h30 ngày 17/11/2015 đến 11h30 ngày 14/12/2015
 • Địa điểm đăng ký : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt:
  • Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Phòng Giao dịch – Địa chỉ: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM


8. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng: trước 13h30 ngày 16/12/2015.

9. Tổ chức đấu giá

 • Thời gian : 14h00 ngày 16/12/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng – Địa chỉ: Số 40 đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng


10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 30/12/2015

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 25/12/2015

Quy chế đấu giá

 

Công bố thông tin

 

Phụ lục quy chế đấu giá