- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

- Địa chỉ: Tâng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: hoạt động đầu tư  và mua bán sáp nhập doanh nghiệp;  hoạt động kinh doanh thương mại; hoạt động cung cấp dịch vụ tưu vấn tài chính ...

- Vốn điều lệ: 313.010.600.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 7.500.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/07/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/07/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/07/2017 đến 00 giờ ngày 31/07/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 28/07/2017

 

Tài liệu đính kèm:
Quy chế đấu giá
Điều lệ công ty
Bản cáo bạch
Đơn đăng ký đấu giá