1.Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Bộ Giao thông Vận tải
 • Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
 • Địa chỉ : Số 200 phố Nguyễn Sơn – phường Bồ Đề - Quận Long Biên – TP Hà nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng không -Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng
 • Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua
 • Số quyền mua người nước ngoài được mua: 371.533.127 quyền mua
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Giá khởi điểm

 6.026 đ/quyền mua

 Bước giá

 1 đ

 Bước khối lượng

 100 (một trăm) quyền mua
(trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ
số quyền mua cổ phần chào bán)

 Số lượng quyền mua mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 1.000 quyền mua
(áp dụng chung cho cả
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)

 Tổng số lượng quyền mua đấu giá

 371.533.127 quyền mua

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 18/04/2018 - 15/05/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 18/05/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30 

 22/05/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 23/05/2018 - 01/06/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 24/05/2018 - 29/05/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: CMT<số CMT của nhà đầu tư><tên nhà đầu tư> nộp cọc đấu giá quyền mua TCT hàng không <số lượng CP>

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia quyen mua cp_TCT Hang khong VN.doc
2. Ban cao bach TCTHK.PDF
3. Phu luc 1 - Ban cao bach.PDF
4. Phu luc 2 - Ban cao bach.pdf
5 CV 2052 UBCKNN.pdf
6. GCN chao ban CK 2018.PDF
7. 249 QD DDVG TCTHK.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc