1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM CƯƠNG
  • Địa chỉ: Số 181-183-185 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
  • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; ….
  • Vốn điều lệ: 586.173.750.000 (Năm trăm tám mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng
  • Số lượng quyền mua cổ phần chào bán ra bên ngoài: 13.038.679 (Mười ba triệu không trăm ba mươi tám ngàn sáu trăm bảy mươi chín) quyền mua, 01 quyền mua được mua 2,070762 cổ phần phát hành thêm 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 Quyền mua cổ phần

 Giá khởi điểm

 4.620 đồng/quyền mua

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 1 quyền mua

 Số lượng quyền mua mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 quyền mua

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 13.038.679 quyền mua

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 21/09/2017 - 09/10/2017

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 13/10/2017

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 17/10/2017

 tại HOSE

 Nộp tiền mua 

 

 18/10/2017 - 20/10/2017

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/10/2017 - 24/10/2017

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Sai Gon Kim Cuong <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - BAN CBTT.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - GIAY CNDKKD CTCP.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - NQ02 TANGVON.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - TB BAN DG.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - QUYCHE DAUGIA..pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - NQ312 HDTV.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - NQ04 PHUONGAN.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - TB15 PHATHANHTHEM.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - MAUDON.docx
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - BCTC 2015.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - Bao cao thoai von.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - CV3700 UBND TPHCM.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - CV6212 UBCKNN.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - GIAY CN GOP VON.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - DIEU LE CTCP.pdf
20170919_20170919 - CTCP SAIGON KIMCUONG - BCTC 2016.pdf