1.Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)
 • Địa chỉ: Thôn Dos Cromun, P. Sok Khakdom, Tp Sen Monorom, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campchia
 • Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến quặng bauxite ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 212.961.036.696 đồng (Hai trăm mười hai tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu không trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi sáu đồng)
 • Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá: 187.310.816.696 đồng
 • Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 187.310.816.696 đồng 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Giá khởi điểm

 189.184.000.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 Đặt mua toàn bộ phần
 vốn góp chào bán

 Giá trị phần góp vốn chào bán

 187.310.816.696 đồng

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 25/07/2019 - 12/08/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 15/08/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 19/08/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 20/08/2019 - 26/08/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/08/2019 - 26/08/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia ACV.pdf
2. Ban Cong bo thong tin.pdf
3. Quyet dinh phe duyet de an tai co cau TKV.pdf
4. Quyet dinh phe duyet phuong an.pdf
5. BCTC kiem toan nam 2014 ACV.pdf
6. BCTC kiem toan nam 2015 ACV.pdf
7.a.Giay DKKD ACV.pdf
7.b.Giay DKKD ACV_tieng viet.pdf
8. Dieu le ACV.pdf
Mau don tham du dau gia.doc