1.      Thông tin doanh nghiệp:

·         Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

 

·         Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

 

·         Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chế biến cà phê

 

·         Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 16.136.900.000 đồng

 

 

 

 

 

·         Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.343.505 cổ phần

 

·         Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.343.505 cổ phần

 

·         Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 ·         Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

 25.600 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá

100 đ

Bước khối lượng

100  cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ số cổ phần chào bán)

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

1.343.505 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2.      Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

29/03/2019-19/04/2019

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

24/04/2019

VCSC

Tổ chức đấu giá

10g00

26/04/2019

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

02/05/2019-11/05/2019

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

03/05/2019-07/05/2019

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá