Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3

Địa chỉ: Số 6 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác; Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ theo Giấy phép của Bộ Quốc Phòng (sẽ hết hạn khi chuyển thành công ty cổ phần);...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.969.700 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.969.700 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/03/2018 đến 15h30 ngày 12/04/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 19/04/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2018 đến 16 giờ ngày 29/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan Lung Lo 3.docx.doc
2. LC3_CBTT.pdf
3. LC3_DuThaoDieuLe.pdf
4. LC3_QD_CPH.pdf
5. LC3_QD_GTDN.pdf
6. LC3_BCTC6T2017.pdf
7. LC3_BCTC2016.pdf
8. LC3_BCTC2015.pdf
9. LC3_BCTC2014.pdf
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc danh sach dai ly dau gia Cong ty TNHH MTV Lung Lo 3.docx