Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông;...bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh,...; bán lẻ khác trong các của hàng kinh doanh thổng hợp;...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 75.926.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 75.926.000 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ ngày 26/02/2018 đến 15h30 ngày 23/03/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 30/03/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan Tong Cong ty Thuong mai Ha Noi.doc
10. BCTC 2015.zip
11. BCTC 2016.zip
12. BCTC 2017.zip
2. Ban CBTT IPO kem cac phu luc.zip
3. English_Ban CBTT kem Phu luc.pdf
4. QD 1925 phe duyet PA CPH.pdf
5. Phuong an CPH Hapro 2017.pdf
6. Du thao Dieu le CTCP.pdf
7. Giay chung nhan DKDN.pdf
8. Cac QD_Hapro.zip
9. BCTC 2014.zip
Don dang ky dau gia IPO.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc