Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 239 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng hóa khác; sản xuất chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ ...

Vốn điều lệ đăng ký: 206.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 12.615.440 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.094.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 17/11/2017 đến 15h30 ngày 08/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 15/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/12/2017 đến 16 giờ ngày 25/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 22/12/2017

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan Tong cong ty Vang Agribank Viet Nam - CTCP.doc
2. AJC NQ HDTV.pdf
3. AJC CV chap thuan cua UB.pdf
4. AJC Dieu le.pdf
5. AJC BCBTT.pdf
6. AJC BCTC 6T2017.pdf
7. AJC BCTC 2016.pdf
8. AJC BCTC 2015.pdf
9. AJC BCTC 2014.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc