• Tên tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 • Địa chỉ: Số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai
 • Ngành nghề kinh doanh: xây dựng và sửa chữa công trình đường bộ. 
 • Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần - Số cổ phần đưa ra đấu giá: 219.304 cổ phần  
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 219.304 cổ phần  
 • Hình thức đấu giá: đấu giá công khai cả lô.
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/05/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội - Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội  
 • Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  • Thời gian: 16 giờ 00 ngày 20/06/2017
  • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Bản Việt - CN Hà Nội.  
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/06/2017 đến 16 giờ ngày 29/06/2017  
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/06/2017 đến ngày 29/06/2017

Tài liệu đính kèm
01. Quy chế đấu giá
02. CBTT
03. BCTC 2014
04. BCTC 2015
05. BCTC 2016
06. Quy chế chào bán giá cạnh tranh