1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
 • Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, ...
 • Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: căn cứ Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 23.300 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 10 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 254.901.153 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
 Nộp địa điểm hồ sơ năng lực cho SCIC  08h00 – 16h00  24/10/2018 – 13/11/2018  tại SCIC

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 26/10/2018 - 21/11/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 13h30 - 14h30

 22/11/2018

 tại HNX

 Tổ chức đấu giá

 14h40

 22/11/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 04/12/2018

 tại SCIC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá

 tại SCIC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 • Số tài khoản: 0011001703566
 • Ngân hàng: Sở giao dịch Vietcombank
 • Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “ Họ và tên/ tên tổ chức , Số CMND/số ĐKKD ( ngày cấp và nơi cấp),nộp tiền thanh toán mua …CP của SCIC tại VCG

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia VCG.pdf
2. Mau bieu kem theo Quy che dau gia.PDF
3. CBTT VCG.PDF
4. Tom tat thong tin dau gia.PDF
5. NQ 229 HDTV SCIC.PDF
6. Dieu_le_2018.pdf
7. BCTC 6T.2018.rar
8. BCTC 2017.rar
9. Chung nhan so huu CP.PDF
Mau don.pdf
Phu luc Danh sach cac dai ly dau gia.pdf