Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Địa chỉ: Số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; ...

Vốn điều lệ: 5.842.105.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.549.914 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.549.914 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 11/01/2018 đến 15h30 ngày 31/01/2018
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/02/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 10h30 ngày 07/02/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/02/2018 đến 16 giờ ngày 22/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018

File đính kèm:
1. Quy_che_dau_gia_MOBIFONE_ban_cp_tai_Tien Phong _ Bank.doc
2. Ban cong bo thong tin TPBank.pdf
3. BCTC nam 2016 TPBank.pdf
4. BCTC giua nien do 6T.2017 TPBank.pdf
5. QD so 2431QD-HDTV.pdf
6. Dieu le ngan hang TPBank.pdf
7. Bao cao thoai von TPBank.pdf
8. CV chap thuan TPBank.pdf
Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip