1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè; Trồng, chăm sóc, thu mua cà phê; Kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;...
  • Vốn điều lệ: 89.356.430.000 (Tám mươi chín tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.856.665 cổ phần, chiếm 43,16% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.856.665 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 05/07/2018 - 23/07/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 27/07/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 13h30 

 31/07/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 01/08/2018 - 10/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/08/2018 - 07/07/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Chè Biển Hồ <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - BCTC quy I.2018.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - Giay CNDKDN.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO -TB BAN DAU GIA.pdf
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - CBTT - ENGLISH.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - BCTC nam 2017.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - DU THAO DIEU LE.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - CBTT.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - QĐ phe duyet GTDN.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - PA CPH.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - BCTCKT nam 2014.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - MAUDON.docx
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - Notice of Public Offering.docx
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - BCTCKT nam 2015.PDF
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - BCTCKT nam 2016.PDF
20180703_20180628 - CTY CHE BIEN HO - QUYCHE DG.pdf
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - QD PHE DUYET PACPH- ENGLISH.pdf
20180703_20180703 - CTY CHE BIEN HO - QD pheduyet PACPH.PDF