1. Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk
  • Địa chỉ: 30 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, Chế biến cao su, Mua bán mủ cao su, Chế biến gỗ với các sản phẩm: mộc dân dụng, sản xuất pallets làm bao bì, Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch; …
  • Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 (Một nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ) đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 97.575.500 cổ phần, chiếm 62,63% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12.600 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 97.575.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 05/07/2018 - 23/07/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 27/07/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 31/07/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 01/08/2018 - 10/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/08/2018 - 07/08/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cao su Dak lak  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BanCBTT.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2016_Rieng.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - QD PheDuyetPACPH.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - QD phe duyet GTDN.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - MAUDON.docx
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - DuThaoDieuLe.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - QD PheDuyetPACPH_English.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - GiayDKKD.pdf
20180703_20180628 - CAO SU DAK LAK - QUYCHE DG.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - Notice of Public Offering.doc
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2017_Rieng.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK -TB BAN DAU GIA.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - PhuongAn_BanFinal.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2015_Rieng.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BanCBTT_Enghlish.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2015_HopNhat.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2016_HopNhat.pdf
20180703_20180703 - CAO SU DAK LAK - BCTC2017_HopNhat.pdf