1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai
  • Địa chỉ: Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê, hồ tiêu; Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su); Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp; Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê;...
  • Vốn điều lệ: 146.763.000.000 (Một trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu) đồng
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.483.087 cổ phần, chiếm 44,17% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 11.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 6.483.0870 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 05/07/2018 - 23/07/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 27/07/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h30 

 31/07/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 01/08/2018 - 10/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/08/2018 - 07/08/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cafe Gia Lai  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

 Tài liệu đính kèm
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - MAUDON.docx
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - BCTC 2016.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - BCTC 2017.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - GDKKD.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - CBTT ENGLISH.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai -TB BAN DAU GIA.pdf
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - PA CPH.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - DON DANG KY.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - BCTC Q1 2018.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - QD142 UBND phe duyen PA CPH.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - Ban cong bo thong tin.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - Notice of Public Offering.doc
20180703_20180703 - CTY CAFE GIALAI - QD PHE DUYET PACH - ENGLISH.pdf
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - QD965 UBND phe duyet gia tri DN.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - du thao dieu le.PDF
20180703_20180703 - Cty Ca Phe Gia Lai - BCTC 2015.PDF
20180703_20180703 - CTY Ca Phe Gia Lai - QUYCHE DG.pdf