1.Thông tin doanh nghiệp 

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA PỐK
  • Địa chỉ: Km14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Poosk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
  • Ngành nghề kinh doanh: Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…
  • Vốn điều lệ: 99.475.000.000 đồng, tương đương 9.947.500 cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.692.500 cổ phần, chiếm 57,23% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.200 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi 
 Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 5.692.500 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 25/07/2018 - 10/08/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 16/08/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 20/08/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 21/08/2018 - 30/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 21/08/2018 - 27/08/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cafe Ea Pok <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180723_20180717 - CTY CAPHE EA POK - QUYCHE DG.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - BCTC Ea Pok 2015.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - QĐ Phe duyet PA CPH.ENG.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK -TB BAN DAU GIA.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - BCTC Ea Pok 2017.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - Bản CBTT.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - Giay phep DKKD.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - QD 1621.Dieu chinh QD 1308.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - BCTC Ea Pok 2016.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - MAUDON.docx
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - Du thao Dieu le.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - CBTT dang bao TA.docx
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - QD 3627 phe duyet GTDN.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - QD 1308 phe duyet PA CPH.pdf
20180723_20180723 - CTY CAPHE EA POK - Ban CBTT.ENG.pdf
20180723_20180723 - CTY CA PHE EA POK - PA CPH.pdf