1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
 • Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR'lấp, tỉnh Đắk Nông
 • Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng sắt; Khai thác đá, ...
 • Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.500.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 14.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.500.00 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 26/11/2018 - 14/12/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 19/12/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h00

 21/12/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h

 24/12/2018 - 28/12/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 25/12/2018 - 28/12/2018 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 12210000634896
 • Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Xay lap Moi truong.doc
2. CBTT_XLMT.pdf
3. DKKD - Dieu le - XLMT.pdf
4. QDD1890_phe duyet phuong an.pdf
5. XNSH.pdf
6. Bao cao tai chinh 9 thang nam 2018.pdf
7. BCTC nam 2017_XLMT.pdf
Danh sach cac dai ly dau gia.doc