• Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex
 • Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thời trang, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa, các loại cấu kiện siêu trường siêu trọng; Bốc xếp hàng hóa thủy bộ; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư máy móc thiết bị ...
 • Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
 • Vốn điều lệ thực góp: 110.071.830.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 2.940 đồng/cổ phần
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25/07/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/07/2017 đến 16 giờ ngày 04/08/2017
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/07/2017 đến ngày 01/08/2017

Tài liệu đính kèm:
Bản Công bố thông tin
BCTC 2016
Quy chế đấu giá
Đơn đăng ký