1. Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
  • Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin
  • Vốn điều lệ: 41.599.050.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 27.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 630.478 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 13/11/2020 - 03/12/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 08/12/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 10/12/2020

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00  11/12/2020 - 17/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 11/12/2019 - 16/12/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. CBTT VTK v.F.PDF
1. Quy che dau gia.doc
10. Dieu le VTK.PDF
2. GCN So huu Co phan.PDF
3.1. CV 3409 BQP chap nhan chu truong thoai von VTK .PDF
3.2. CV 4149 BQP chap thuan dieu chinh ti le thoai von VTK.PDF
4. QD 4199 Tap doan Thoai von tai VTK .PDF
5. DKKD lan thu 7 VTK.PDF
6. BCTC 2017 VTK da kiem toan.PDF
7. BCTC 2018 VTK da kiem toan.PDF
8. BCTC 2019 VTK da kiem toan.PDF
9. BCTC ban nien 2020.PDF