• Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thuận An
 • Địa chỉ: Thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Điều hành tour du lịch; Đầu tư dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu du lịch; Kinh doanh dịch vụ khách sạn; ...
 • Vốn điều lệ: 207.000.000.000 đồng
 • Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 2.100 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.450.000 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/07/2017 đến 15h30 ngày 31/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc) 
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/09/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08h30 ngày 08/09/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/09/2017 đến 16 giờ ngày 18/09/2017
 • Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/09/2017 đến ngày 15/09/2017

Tài liệu đính kèm:
Quy chế đấu giá
Nghị quyết thoái vốn
Bản CBTT
BCTC 2016
Đơn đăng ký đấu giá