1.Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex
 • Địa chỉ: Số 22 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi; sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác ...
 • Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.950.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.950.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 10 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.950.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 11/12/2019 - 24/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 27/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 15h30

 31/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 31/12/2019 - 06/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/01/2019 - 07/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
0.Quy che ban dau gia CTCP Haprosimex.doc
1. Don dang ky dau gia.pdf
10 Dieu le.pdf
11. BCTC 2018.pdf
12 BCTC quy 2.2019.pdf
13 van ban xac nhan.pdf
2. QD HDTV DATC.pdf
3. Ban CBTT.pdf
4. Giay chung nhan DKDN DATC.pdf
5. Thong tu 135 ban hanh dieu le.pdf
6. quyet dinh phan cong ngiep vu.pdf
8 Giay dkkd.pdf