1.Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy
 • Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 29.700 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.523.433 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.377.983 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 29.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 01 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1.523.433 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 25/11/2019 - 09/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 12/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 16/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 16/12/2019 - 23/12/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/12/2019 - 20/12/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tai lieu dinh kem
1. Quy che ban dau gia Pin Ha Noi.doc
2. Ban cong bo thong tin_PHN.pdf
3. QD16.pdf
4. QD361.pdf
5. GCNDKDN_PHN.pdf
6. GCNDKDN_Vinachem.pdf
7. BCTC 6_2019.pdf
8. BCTC 2018.pdf
9. BCTC 2017.pdf
Mau don tham du dau gia.doc