Tập đoàn điện lực Việt Nam
tổ chức phát hành cổ phầnCông ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình
Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, truyền tải và phân phối điện
240.000.000.000 đồng
163.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
17.940 đồng/cổ phần
4.075.000 cổ phần
4.075.000 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 26/09/2019 đến 15h30 ngày 21/10/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/10/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 28/10/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ ngày 04/11/2019
Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019