Tin tức

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Tin đấu giá
01/08/2017
 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần:
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
  • Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Ngành nghề kinh doanh: Điện thoại; Chuyển phát bưu chính; Sản xuất kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông ...
 • Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 12.487 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.264.443 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.264.443 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 01/08/2017 đến 15h30 ngày 22/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 08h30 ngày 29/08/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/08/2017 đến 16 giờ ngày 08/09/2017
 • Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 31/08/2017 đến ngày 06/09/2017

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan CTCP Dich vu Buu chinh Vien thong Sai Gon.doc
2. QD ban cp VNPT tai SPT.PDF
3. CV chap thuan UBCKNN.pdf
4. Dieu_le_VNPT.pdf
5. SPT - Dieu le SPT.pdf
6. SPT. Ban cong bo thong tin.pdf
7. SPT - BCTC KT 2014.pdf
8. SPT - BCTC KT 2015.pdf
9. SPT - BCTC KT 2016.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc